งานคอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  พุกผาสุข กรรมการและประธานคณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส และคณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส ร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส