กองบรรณาธิการ in Magazine เข้ามอบเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

วันที่ 24 พ.ย. 2559 กองบรรณาธิการ in Magazine เข้ามอบเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท โดย พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนรับมอบ